BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI
Piotr Wazl
OfertaOFERUJĘ KOMPLEKSOWĄ OFERTĘ WYCENY NIERUCHOMOŚCI:
 1. MIESZKALNYCH
  • lokale mieszkalne
  • spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu
  • domy mieszkalne jednorodzinne
  • budynki wielorodzinne

 2. KOMERCYJNYCH
  • lokale użytkowe, biurowe, handlowe i inne
  • nieruchomości zabudowane obiektami: biurowymi, handlowymi, usługowymi, warsztatowymi, przemysłowymi i inne

 3. DLA POTRZEB:
  1. Kredytowych (zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy)
  2. Kupna-sprzedaży
  3. Księgowych
  4. Wniesienia aportu
  5. Podziału majątku
  6. Zniesienia współwłasności
  7. Innych rozliczeń majątkowych
  8. Podatkowych (spadek, darowizna)
  9. Ubezpieczeń majątkowych
  10. Informacyjnych


WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. LOKAL MIESZKALNY I NIEMIESZKALNY
  • Nr księgi wieczystej

 2. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOSCIOWE PRAWO DO LOKALU
  • Nr księgi wieczystej (o ile istnieje)
  • Aktualne zaświadczenie o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (nie starszy niż 3 miesiące) w przypadku braku księgi wieczystej

 3. BUDYNEK MIESZKALNY
  • Nr księgi wieczystej
  • Wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące)
  • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
  • Dokumentacja techniczna budynku / pozwolenie na użytkowanie (o ile istnieją)

 4. BUDYNEK MIESZKALNY W TRAKCIE BUDOWY
  • Nr księgi wieczystej
  • Wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące)
  • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
  • Projekt techniczna budynku
  • Pozwolenie na budowę

 5. NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (GRUNTY)
  • Nr księgi wieczystej
  • Wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące)
  • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej

 6. NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE
  • Nr księgi wieczystej
  • Wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące)
  • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
  • Dokumentacja techniczna / inne dokumenty
Tel.:
609 766 981

E-mail:
piotr_wazl@poczta.onet.pl